Strona główna » Oferty » Działka – Poznań, ul. Cmentarna

Działka - Poznań, ul. Cmentarna

1899000 

Oferuje na sprzedaż działkę budowlaną zlokalizowaną w Poznaniu, ul. Cmentarna (Junikowo).

Działka ma powierzchnię 2544 m2 i w chwili obecnej zabudowana jest dwoma budynkami mieszkalnymi. Stan domów do kapitalnego remontu lub rozbiórki. Bliski dostęp do komunikacji miejskiej.

Najważniejsze elementy:

Polecam na sprzedaż działkę budowlaną zlokalizowaną w Poznaniu, ul. Cmentarna (Junikowo).
 
Działka ma powierzchnię 2544 m2 i w chwili obecnej zabudowana jest dwoma budynkami mieszkalnymi. Stan domów do kapitalnego remontu lub rozbiórki. Bliski dostęp do komunikacji miejskiej.
 
Szerokość działki na froncie około 15 m, długość około 188 m (kształt rombu). Działka jest uzbrojona w gaz, prąd oraz linię telekomunikacyjną. Woda w chwili obecnej pobierana jest ze studni, a nieczystości odprowadzane do szamba. Dostęp do wodociągu oraz kanalizacji znajduje się w ul. Cmentarnej.
 
Dla działki został uchwalony MPZP, według którego:
a) oznaczenie 3U:
– jest to teren zabudowy usługowej oraz biurowej,
– powierzchnia zabudowy nie większa niż 40%,
– powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej,
– do 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,
– dach płaski,
– dopuszczona lokalizacja: szpitali,
– powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, z wyłączeniem działek pod infrastrukturę techniczną, dojścia i dojazdy nie mniejszą niż 700 m2,
– szerokość frontu nowo wydzielonej działki od strony dróg publicznych, z uwzględnieniem szerokości narożnych ścięć działek budowlanych na granicach z terenami dróg, z wyłączeniem działek pod infrastrukturę techniczną, dojścia i dojazdy nie mniejszą niż 12 m,
b) oznaczenie 34 MN:
– lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno stojącej lub bliźniaczej,
– lokalizację na działce budowlanej wyłącznie jednego budynku mieszkalnego,
– powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 25%, dla zabudowy bliźniaczej nie większą niż 35%,
– powierzchnię zabudowy dla budynków garażowych lub gospodarczych nie większą niż 40 m2,
– powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 60% powierzchni działki budowlanej,
– powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, z wyłączeniem działek pod infrastrukturę techniczną dla zabudowy wolno stojącej nie mniejszą niż 1000 m2, dla zabudowy bliźniaczej nie mniejszą niż 600 m2,
c) oznaczenie 33MN:
– stref zieleni wzdłuż Strumienia Junikowskiego,
– zachowanie istniejącego Strumienia Junikowskiego jako cieku otwartego, z dopuszczeniem lokalizacji przepustów i kładek dla pieszych,
– zapewnienie dostępu do Strumienia Junikowskiego w celu prowadzenia prac regulacyjnych i konserwacyjnych,
– lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno stojącej lub bliźniaczej,
– lokalizację na działce budowlanej wyłącznie jednego budynku mieszkalnego,
– powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 25%, dla zabudowy bliźniaczej nie większą niż 35%,
– powierzchnię zabudowy dla budynków garażowych lub gospodarczych nie większą niż 40 m2,
– powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 60% powierzchni działki budowlanej,
– powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, z wyłączeniem działek pod infrastrukturę techniczną dla zabudowy wolno stojącej nie mniejszą niż 1000 m2, dla zabudowy bliźniaczej nie mniejszą niż 600 m2,
 
 
Treść Uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego załączona została do oferty.
 
 
 
Polecam i zapraszam na prezentację!
 
 
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.