Strona główna » Artykuły » Jakie kwalifikacje powinien posiadać pośrednik nieruchomości?

Jakie kwalifikacje powinien posiadać pośrednik nieruchomości?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pośrednik nieruchomości staje się coraz bardziej popularnym zawodem, przyciągającym możliwością uzyskania wysokich zarobków. Zwłaszcza w momencie, kiedy zmieniły się wymagania formalne dotyczące tej działalności. Nie powoduje to jednak, że zmniejszyły się oczekiwania wobec kandydatów, których umiejętności rynek brutalnie weryfikuje. Nadal jest to zawód wymagający dużej wiedzy oraz orientacji w rynku nieruchomości. 

Kryteria formalne

Wraz z dniem 01.01.2014 wygasł wymóg zdania egzaminu i zdobycie licencji pośrednika nieruchomości. Jednak osoby wykonujące ten zawód zazwyczaj posiadają wykształcenie związane z budownictwem, architekturą lub prawem. Często muszą także przechodzić dodatkowe szkolenia i kursy związane z różnymi obszarami swojej działalności. Muszą także posiadać ubezpieczenie OC. 

Konieczność poszerzania wiedzy

W zawodzie pośrednika nieruchomości pomaga przede wszystkim szeroka wiedza związana z procesami zachodzącymi na rynku nieruchomości, np. związane z technologiami budowlanymi czy materiałoznawstwem. Pośrednictwo nieruchomości wymaga także ciągłego poszerzania wiedzy. Szczególnie na gruncie prawa budowlanego, podatkowego, lokatorskiego itp., ponieważ często ulega ono zmianom, wprowadzane są nowe rozporządzenia oraz przepisy. 

Umiejętność nawiązania kontaktów

Tak jak w każdym zawodzie, który wymaga bezpośrednich spotkań z klientem pośrednik nieruchomości, musi potrafić szybko nawiązywać kontakt, ale też posiadać duże umiejętności sprzedażowe, które pozwolą zainteresować potencjalnych inwestorów ofertą. Ważny jest dar przekonywania oraz pewność siebie, które to cechy mają potencjał wzmacniania efektu sprzedażowego. Z pewnością w pracy tej przydaje się również zmysł estetyczny, który przydaje się w znalezieniu oferty dopasowanej do gustu danego inwestora.