Strona główna » Artykuły » Na czym polega wycena nieruchomości?

Na czym polega wycena nieruchomości?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Określenie wartości nieruchomości może być konieczne podczas zakupu nowego mieszkania, czy też lokalu użytkowego pod kredyt hipoteczny. Wycena nieruchomości nie jest jednoznaczna z jej ceną i może być wykonana tylko przez uprawnione do tego osoby. Ponadto sposoby postępowania podczas dokonywania wyceny nieruchomości są ściśle określone w prawie. Wycena nieruchomości nie jest prostym zadaniem, dlatego warto wiedzieć, na czym polega i jak powinna przebiegać.

Czym jest wycena nieruchomość?

Wycenę nieruchomości dokonuje się w celu określenia wartości rynkowej danej nieruchomości. Szczegółowe zasady, jak to należy zrobić określa Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Po skończonej wycenie zostaje sporządzony dokument zwany operatem szacunkowym, który jest potwierdzeniem dokonanej wyceny i zawiera szczegółowe dane o nieruchomości. Warto również wiedzieć, że wycena nieruchomości określa również wartość odtworzoną oraz katastralną danej nieruchomości.

Kto może dokonać wyceny?

Wycena nieruchomości musi być przeprowadzona przez osobę uprawnioną, którą jest rzeczoznawca majątkowy. Do uzyskania odpowiednich kwalifikacji wymagane są studia kierunkowe, praktyka zawodowa oraz zdany egzamin państwowy. Każdego rzeczoznawcę i jego kwalifikacje możemy sprawdzić w spisie prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Warto korzystać z usług rzeczoznawcy, który ściśle współpracuje z biurem nieruchomości. Dzięki temu mamy pewność, że biuro nieruchomości sprawdziło kompetencje rzeczoznawcy majątkowego. Ponadto agencje nieruchomości często oferują komplet usług, jak pomoc w znalezieniu nieruchomości o podanych cechach, pomoc w kupnie lub sprzedaży, a nawet weryfikację stanu prawnego nieruchomości i pomoc w negocjacjach.

Jak wygląda wycena nieruchomości?

Istnieje kilka metod oraz technik wyceny nieruchomości. Rzeczoznawca wybiera metodę w zależności od przeznaczenia nieruchomości, jednak najczęściej stosuje się podejście porównawcze. W celu dokonania wyceny, rzeczoznawca korzysta z rzutu lokalu, zarysu mapy ewidencyjnej oraz wpisu z księgi wieczystej i rejestru gruntów. Wycena może potrwać od kilku do kilkunastu dni, w zależności od rodzaju nieruchomości.