Strona główna » Artykuły » Obowiązkowa polisa OC dla pośredników nieruchomości. Co warto wiedzieć?

Obowiązkowa polisa OC dla pośredników nieruchomości. Co warto wiedzieć?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pośrednik nieruchomości w świetle prawa musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody popełnione w ramach obrotu nieruchomościami. Stanowi zabezpieczenie zarówno dla klienta, jak i pośrednika, który w razie błędu, rażącego niedbalstwa lub umyślnych działań nie będzie ponosił kosztów związanych z zaniedbań podczas wykonywania swoich usług.  

Funkcje ubezpieczenia OC

Wprowadzenie takiego zarządzenia wynika z deregulacji zasad, które wiążą się z uzyskiwaniem praw do wykonywania zawodu pośrednika nieruchomościami. Wymagania zostały obniżone, a droga do prowadzenia działalności znacznie się otworzyła. Dlatego obowiązkowe ubezpieczenie OC ma na celu nie tylko chronić klientów, ale także zniechęcać i eliminować z rynku nieuczciwych przedsiębiorców. Obowiązek takiego ubezpieczenia powstaje najpóźniej na dzień poprzedzający rozpoczęcie działalności w charakterze pośrednictwa nieruchomościami.

Co obejmuje polisa OC dla pośredników?

Ubezpieczenie to jest wypłacane w sytuacjach nienależytego wykonania umowy, ale także braku odpowiedniej weryfikacji stanu prawnego lub technicznego nieruchomości, którą pośrednik przekazał do sprzedaży. Dotyczy to np. takich kwestii jak postępowania wywłaszczeniowe toczące się na terenie działki lub nieruchomości czy samowoli budowlanej, której efektem jest powstały obiekt. Warto sprawdzić lub zapytać o warunki ubezpieczenia OC danego pośrednika, ponieważ od niego zależy wysokość oraz zakres ewentualnego odszkodowania, które zostanie nam wypłacone w razie szkód wyrządzonych przez jego biuro. Oferty ubezpieczeń czasami zakładają również pomoc w likwidacji szkód.

Zabezpieczenie dla pośrednika i jego klientów

Rynek nieruchomości w Polsce jest coraz większy i bardziej zróżnicowany. Transakcje związane z ich sprzedażą oparte są o niemałe koszta. Należy jednak pamiętać, że zaniedbania nie muszą leżeć po stronie pośredników nieruchomości, ale np. poprzednich właścicieli lub zarządców, którzy zatajali pewne informacje o nieruchomości w księgach wieczystych lub dokumentacjach technicznych. Dlatego właśnie ubezpieczenie OC jest optymalnym rozwiązaniem chroniącym wszystkie strony umowy.