Strona główna » Artykuły » Jak obliczyć koszt zakupu nieruchomości?

Jak obliczyć koszt zakupu nieruchomości?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Zakup własnego lokum wiąże się z dużymi oczekiwaniami oraz ekscytacją, ale także kosztami, które nie są związane z samą wartością nieruchomości. Z tego tytułu ponosimy wiele kosztów notarialnych, podatkowych oraz agencyjnych. Wiele z nich zostało narzuconych z góry przez ustawodawcę, lecz część można odpowiednio wcześniej zoptymalizować, aby ograniczyć koszty, które mogą w sposób nieopłacalny wpłynąć na  koszt nieruchomości.

Koszty notarialne związane nabyciem nieruchomości

Jednym z kosztów jest taksa notarialna, która uzależniona jest od wartości mieszkania, a jej kwota ustalona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. W pewnym stopniu zależne są również od samego notariusza, jednak kwoty ustalone w rozporządzeniu są maksymalne, a więc usługi notarialne mogą wpłynąć jedynie na obniżenie ceny. 

Inne koszty notarialne wynikające z zakupu mieszkania to wydanie odpisu aktu, który stanowi informację o własności. Notariusz musi wykonać także wpis do księgi wieczystej prawa własności, co zawsze wiąże się z opłatą o wysokości 200 zł. Jeżeli jest to nowe mieszkanie z rynku pierwotnego, to należy taką księgę otworzyć, co wiąże się z kosztem 60 zł. W dokumencie tym musi być umieszczony także wpisy hipoteki zwykłej, której koszt wynosi 200 zł. 

Opłaty z tytułu czynności cywilnoprawnych

Jeżeli kupujemy mieszkanie z rynku wtórnego, musimy być przygotowani również na opłatę podatku od czynności cywilnoprawnych, a jego wysokość wynosi 2% ceny nieruchomości. Jeżeli mieszkanie nabywane jest na kredyt hipoteczny, wiąże się to z ponoszeniem opłaty stałej z podatku PCC w wysokości 19 zł za ustanowienie hipoteki zabezpieczającej istniejące wierzytelności.

Opłaty na rzecz banku i agencji nieruchomości

Jak można się domyślić, kredyt zwiększa koszt nieruchomości mieszkaniowej i wiąże się z opłatami poniesionymi na rzecz banku. Wśród nich wymienia się prowizję, odsetki, wydatki związane z prowadzeniem konta, ubezpieczenia oraz koszt wyceny nieruchomości. Jeżeli korzystamy z usług agencji nieruchomości lub innego pośrednictwa to opłata na jego rzeczy wynosi zazwyczaj 2-3% od wartości mieszkania.